Psicomotricitat


Teràpia psicomotriu i joc terapèutic en dos medis (terrestre i aquàtic).

La intervenció a través del moviment serveix per abordar les dificultats i alteracions que presenten els nens i nenes en el desenvolupament psicomotriu. Millores i resultats:

  • Millorar i potenciar les habilitats motrius bàsiques
  • Reforçar la seguretat
  • Augmentar l’autoestima
  • Treballar els moments d’espera
A qui va dirigit

La terapia psicomotriu i el joc terapèutic va dirigit a nens amb dificultats de moviments, alteració del moviment, dificultats amb la coordinació corporal, la motricitat gruixuda o la fina, etc.
En cada cas es crea un pla individualitzat per a millorar les condicions dels nens per al dia a dia.

Objectius del tractament

El primer objectiu serà ajudar a l’infant a millorar el seu dia a dia a través d’una teràpia mitjançant el moviment i el joc.

Objectius bàsics en són:

  • Conèixer el seu propi cos i explorar les seves possibilitats de moviment.
  • Potenciar la seva autonomia davant situacions quotidianes i superant les dificultats.
  • Experimentar, manipular i explorar diferents materials, objectes i espais.
  • Establir un vincle afectiu per afavorir la seva confiança.
  • Estimulació de la locomoció i la manipulació
PSICOMOTRICITAT

CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ONA

Carrer Goya, 4
17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona)

Carrer Àngel Guimerà, 11
17240 Llagostera (Girona)

El nostre horari és de tardes de 15.30h a 20.00h de dilluns a dijous i els divendres de 15.30h a 19.15h i als matins a hores convingudes.