Psicologia


Avaluació, diagnòstic i tractament: intervenció psicològica adaptada a les necessitats de cada nen, adolescent o adult.
Teràpia individualitzada o grupal per la resolució de conflictes en l’àmbit famiar.

Tipus de Trastorns i els seus símptomes

 • Dèficit d’atenció TDAH: Problemes d’atenció i concentració. Problemes d’hiperactivitat (parla en accés, és molt inquiet) i impulsivitat (dificultat per organitzar-se, no planifica, etc).
 • Problemes d’aprenentatge: Dificultats en la lectoescriptura, errors d’ortografia, dificultat en problemes matemàtics.
 • Negativisme desafiant: Problemes de comportament, desafia i discuteix molt amb els adults i incompleix les normes.
 • Dèficit en l’autocontrol emocional: Agressivitat, no sap controlar emocions, explosions d’ira.
 • Ansietat:
  • Té pors (a la foscor, a separar-se dels pares, a parlar en públic, ...)
  • Es preocupa de forma excessiva.
  • Té fogots, marejos, sudoració.
  • Evitar situacions que li produeixi malestar.
 • Problemes afectius: Comportament agressiu, irritable, trist, canvi en l’estat d’ànim, problemes d’ingesta i son, baix rendiment acadèmic.
 • Problemes adaptatius: Canvis de comportament, d’estat d’ànim, de resultat escolar després d’una separació, canvi de lloc de residència, etc.
 • Tics: Tics motors (moure el coll, parpadeja,...), vocals simples (aclarir el coll, inspira…), complexos (saltar, tocar…) i altres.
 • Problemes de la eliminació: Problemes amb el control d´esfinters
 • Alteració del son: Por a anar a dormir, mal sons, pors nocturnes, insomni, ritme del son alterat.
 • Trastorn de la conducta alimentària: Desig exccessiu d’aprimar-se, preocupació extrema per guanyar o perdre pes, imatge corporal alterada, insatisfacció personal.
 • Dèficit d’habilitats socials: Timidesa, aïllament social, inseguretat, dificultat per fer amics.
 • Problema sexual en l’adolescència: Problemes (inici de relació, infidelitat, gelosia i de relació sexual ) primeres experiències.
 • Tractament de l’ addicció de les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Internet - Telèfon Mòbil - Videojocs.
 • Problemes de relació pares-fills: Problemes de comunicació pares-fills, problemes de comportament, rebeldia, hàbits d’autonomia, adolescència, parlar sobre drogues, sexualitat, etc.
 • Problemes de dinàmica familiar: Problemes familiars que afecten als membres o integrants de la família.
 • Problemes per afrontar els canvis de cicle vital: Dificultats per adaptar-se a etapes de transició, com la maternitat, emancipació dels fills, morts, malalties o jubilació.

Teràpia psicològica per infants, adolescents i adults.

 • Trastorns de personalitat
 • Trastorns de conducta
 • Tractament per l’angoixa i la depressió, baixa
 • Teràpia familiar i de parella
 • Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC)
 • Mediació
 • TDA/H
 • Ansietat-fòbies

Forense: informes pericials diagnòstic, avaluació i valoració.

En aquests casos es realitza una avaluació psicològica de les capacitats i competències dels pares, amb la finalitat de garantitzar el benestar dels fills. Es valoren les condicions de guarda i custòdia i el règim de visites. S’ofereix assessorament per gestionar la separació i establir les mesures que garanteixin un desenvolupament adequat dels fills i un procés adequat de negociació entre les parts.

CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ONA

Carrer Goya, 4
17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona)

Carrer Àngel Guimerà, 11
17240 Llagostera (Girona)

El nostre horari és de tardes de 15.30h a 20.00h de dilluns a dijous i els divendres de 15.30h a 19.15h i als matins a hores convingudes.