Intervencions assistides amb gossos


Intervenció assistida amb gossos són un conjunt d’activitats destinades a persones que presentin algun tipus de necessitat o dificultat de caire terapèutic, educatiu i /o social amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida.

Es milloren les funcions físiques, psicosocials i/o cognitives partint dels següents objectius de treball:

  • Àrea motora: millora dels beneficis fisiològics, relaxació i estimulació sensorial
  • Àrea cognitiva: augment de l’estímul mental, nivell de socialització, atenció i motivació
  • Àrea comunicativa i relacional: aparició de la intenció comunicativa i millora de la funcionalitat i ús del llenguatge
  • Àrea psicològica i emocional: estimulació de la ment i evita sentiments de depressió
  • Àrea social i adaptativa: augment de l’empatia, socialització, autonomia i responsabilitat
INTERVENCIONS ASSISTIDES AMB GOSSOS

CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ONA

Carrer Goya, 4
17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona)
El nostre horari és de tardes de 15.30h a 20.00h de dilluns a dijous i els divendres de 15.30h a 19.15h i als matins a hores convingudes.